VOOR WIE IS JUNION

Junion is er voor kinderopvang, peuterwerk en onderwijs.

Verder sta ik open voor vragen vanuit:​​

  • Gemeenten;

  • Architectenbureaus;

  • Bouwmanagementbureaus;

  • Projectontwikkelaars.

 

Neem voor vragen gerust contact op!

OVER MIJ

Mijn naam is Wouter Bleumink.

 

Sinds 2002 ben ik als adviseur huisvesting werkzaam in de kinderopvang. Voornaamste werkzaamheden zijn naast het ontwikkelen van (nieuwe) locaties brandveiligheid, klimaatbeheersing, beheer en onderhoud en contractbeheer.

 

Voor die tijd heb ik, na het afronden van de HTS-Bouwkunde, bij twee vooraanstaande bouwadviesbureaus gewerkt in diverse functies.

 

Ik sta voor kwaliteit en ben het gewend te werken met een klein budget. Efficiëntie, praktische oplossingen en kennis van wet- en regelgeving zorgen voor een goed resultaat.

CONTACT MET 

JUNION

Wouter Bleumink

Lemoen 3, 6852 DS  Huissen

E info@junion.nl
T 06 23 88 49 86

Junion is een adviesbureau dat zich richt op huisvestingszaken rondom kinderdagopvang, peuterwerk en buitenschoolse opvang, kortweg kindcentra.

 

Junion lost graag kleine en grotere huisvestingsvraagstukken voor u op.

WELKOM BIJ JUNION

 
 
 
 
 
 
 
 

WAT DOET JUNION

Junion adviseert op verschillende gebieden die te maken hebben met gebouwen en gebouwbeheer.

Centraal voor ieder onderwerp is veiligheid, kwaliteit en betaalbaarheid. 

OVER MIJ

Mijn naam is Wouter Bleumink.

 

Sinds 2012 ben ik als adviseur huisvesting werkzaam in de kinderopvang. Voornaamste werkzaamheden zijn naast het ontwikkelen van (nieuwe) locaties brandveiligheid, klimaatbeheersing, beheer en onderhoud en contractbeheer.

 

Voor die tijd heb ik, na het afronden van de HTS-Bouwkunde, bij twee vooraanstaande bouwadviesbureaus gewerkt in diverse functies.

 

Ik sta voor kwaliteit en ben het gewend te werken met een klein budget. Efficiëntie, praktische oplossingen en kennis van wet- en regelgeving zorgen voor een goed resultaat.

Regels rondom brandveiligheid kunnen zorgen voor aanpassingen aan (brandmeld)installatie en bouwkundige voorzieningen ten behoeve van brandscheidingen. Kennis van de regels kan veel kosten besparen en toch een veilige situatie creëren.

BRANDVEILIGHEID

Naast nieuwbouw wordt er op veel plekken gewerkt aan Integrale Kindcentra (IKC) waarbij vaak de functie kinderopvang wordt toegevoegd aan onderwijsgebouwen. Dit vraagt kennis op divers gebied. Behalve het opstellen van een Programma van Eisen (PvE) moet rekening gehouden worden met hogere eisen voor brandveiligheid, klimaatbeheersing en veiligheid. 

NIEUWE GEBOUWEN EN HET AANPASSEN VAN BESTAANDE

Er wordt meer controle uitgevoerd op de luchtkwaliteit in gebouwen en met name in slaapkamers. Met name bestaande gebouwen kunnen niet voldoen aan de gevraagde eisen. Met vaak eenvoudige ingrepen lukt dat wel. Kennis van de aanwezigheid van de verschillende soorten voorzieningen en controle ervan zorgt samen met juist gebruik ervan voor een gezond gebouw.

KLIMAATBEHEERSING

Aangezien kinderopvang geen onderwijs is, is er vaak sprake van een huurcontract en/of een servicecontract. Kennis van gebruikelijke en redelijke tarieven en termijnen zijn hierbij belangrijk.

HUUR

Voor kinderopvang is een vergunning nodig voor brandveilig gebruik en de registratie in het landelijk register voor kinderopvang en peuterspeelzalen (lrkp). Kennis van procedures en raakvlakken met veiligheid en capaciteit zijn hierbij van belang.

VERGUNNINGEN

THEMA'S

Hier vindt u handige tools om globaal te bepalen wat er nodig is in uw gebouw.

 

Uiteraard voorzie ik u graag van een uitgebreider advies op maat.