top of page

WELKOM BIJ JUNION

Junion is een adviesbureau dat zich richt op huisvestingszaken rondom kinderdagopvang, peuterwerk en buitenschoolse opvang, kortweg kindcentra.

 

Junion lost graag kleine en grotere huisvestingsvraagstukken voor u op.

wat doet Junion

WAT KAN JUNION VOOR U BETEKENEN

Junion adviseert op verschillende gebieden die te maken hebben met gebouwen en gebouwbeheer.

Centraal voor ieder onderwerp is veiligheid, kwaliteit en betaalbaarheid. 

Junion_iconen_organisatie.png
ORGANISATIE

Vaak is men niet volledig op de hoogte van dat wat er nodig is op het gebied van huisvesting en wordt er vaak gereageerd op calamiteiten of opmerkingen van brandweer of GGD. Je kunt dit voor zijn door alles wat nodig is te organiseren. Dit gaat dan over onderhoud en schoonhouden van het gebouw en installaties en inzicht hebben in dat wat er komen gaat. Maar ook over meldingen van locaties structureren en de gegevens van je locaties georganiseerd bewaren. Dure systemen zijn daarbij echt niet altijd nodig.

OVER MIJ

Mijn naam is Wouter Bleumink.

 

Sinds 2012 ben ik als adviseur huisvesting werkzaam in de kinderopvang. Voornaamste werkzaamheden zijn naast het ontwikkelen van (nieuwe) locaties brandveiligheid, klimaatbeheersing, beheer en onderhoud en contractbeheer.

 

Voor die tijd heb ik, na het afronden van de HTS-Bouwkunde, bij twee vooraanstaande bouwadviesbureaus gewerkt in diverse functies.

 

Ik sta voor kwaliteit en ben het gewend te werken met een klein budget. Efficiëntie, praktische oplossingen en kennis van wet- en regelgeving zorgen voor een goed resultaat.

Junion_iconen_brand.png
BRANDVEILIGHEID

Ik ben op de hoogte van de brandveiligheidseisen aan het gebouw, met name als het gaat om branddetectie en brandcompartimentering. Aangezien ik ook de kennis heb van dat wat wenselijk is voor kinderopvang en onderwijs kan ik zorgen voor een goede brandveiligheid zonder beperkingen voor prettig werken. Ik ga daarbij ook graag het gesprek aan met het bevoegd gezag na bijvoorbeeld controles. Daarnaast is het opzetten van een goede brandveiligheidsorganisatie iets waar ik ervaring mee heb. Denk dan aan verplichte ontruimingsplannen en alles wat daar bij hoort.

Junion_iconen_ventilatie.png
VENTILATIE

Ventilatie was al een belangrijk thema, maar in deze tijd van COVID nog meer. Ik kan helpen het onder controle hebben van bestaande situaties, zorgen voor meetsystemen op locatie, het instrueren van personeel over gebruik van voorzieningen, maar ook in het verbeteren van de ventilatie door aanpassingen in bestaande situaties. Ik ben bekend met de uitgangspunten van Frisse Scholen.

Junion_iconen_nieuwbouw.png
NIEUWBOUW

Door kennis van eisen en wensen voor kinderopvang en onderwijs en ook de bouwregelgeving kan ik samen met de verantwoordelijken en ontwerpers helpen aan een gebruiksvriendelijk en efficiënt gebouw. Ik heb kennis van materialen waardoor ook de fase na oplevering, het in gebruik hebben en exploiteren, zo prettig en zo goedkoop mogelijk is. Gebouwen voor kinderen vragen vaak toch net wat andere oplossingen dan andere gebouwen.

Junion_iconen_renovatie.png
RENOVATIE/VERBOUWINGEN

Dat wat voor nieuwbouw is beschreven geldt ook voor renovaties en verbouwingen. Met vaak de beperking van de bestaande indeling kan ik meedenken aan creatieve oplossingen waarmee een eindresultaat bereikt wordt waardoor het gebouw of de ruimte zo efficiënt mogelijk te gebruiken is.

Junion_iconen_tekeningen.png
TEKENINGEN

Belangrijk voor beheer, veiligheid en capaciteit is het hebben van goede tekeningen van de gebouwen die in gebruik zijn. Deze moeten voor vergunningen voldoen aan bepaalde eisen, bijvoorbeeld voor brandveilig gebruik. Deze tekening kan dan ook onderdeel uitmaken van je ontruimingsplan en inzicht geven in dat wat je beheert. Consequent getekende plattegronden en eventueel gevels maken onderdeel uit van een professionele organisatie die huisvesting serieus neemt.

Junion_iconen_onderhoud.png
PLANMATIG ONDERHOUD

Bij een professionele organisatie hoort ook meerjaren planmatig onderhoud aan gebouwen (binnen en buiten) en installaties. Ook is het van belang om je gebouw schoon te houden en dat installaties tijdig worden onderhouden. Hierdoor heb je voor meerdere jaren je uitgaven zoveel mogelijk onder controle en zorg je dat alles optimaal functioneert en de levensduur van verschillende onderdelen wordt verlengd.

Junion_iconen_capaciteit.png
CAPACITEIT

Met name in de kinderopvang is een juiste capaciteit belangrijk voor een goede bedrijfsvoering. Met kennis van regelgeving hierover voor wat betreft oppervlakte-eisen, personeelsinzet en dat wat werkbaar is kan ik helpen om hier een goede controle op te hebben. Ook hiervoor is het belangrijk goede tekeningen te hebben. Maximale capaciteit is ook weer van belang voor je brandveiligheid en veilig vluchten.

Junion_iconen_huur verhuur.png
HUUR EN VERHUUR

Ik ben op de hoogte van dat wat gebruikelijk is voor huur-, verhuur- en servicecontracten. Dus inhoudelijk kan ik daar veel in betekenen. Daarnaast is het ook goed de lopende contracten op een goede overzichtelijke manier te beheren. Hierdoor is het makkelijker te reageren op ontwikkelingen of bijvoorbeeld op contracten die aflopen. Hierdoor voorkom je vervelende verrassingen. Daarnaast is het ook prettig om samen met de huurpartners goede en consequente afspraken te hebben.

PROJECTEN
thema's
BRANDVEILIGHEID
KLIMAATBEHEERSING

THEMA'S

Hier vindt u handige tools om globaal te bepalen wat er nodig is in uw gebouw.

 

Uiteraard voorzie ik u graag van een uitgebreider advies op maat.

Wouter Bleumink kleur.png

WIE IS JUNION

Ik ben Wouter Bleumink en werk sinds 2002 aan alle aspecten van huisvesting voor kinderopvang en voor een groot deel ook in onderwijs. Ik heb een bouwkundige achtergrond (HTS) en richt mij daarom ook met name op de gebouwen


In de organisaties die ik tegenkom merk ik dat zaken rondom de gebouwen vaak niet op orde zijn. Er is geen of onvoldoende inzicht in dat wat er allemaal speelt of nodig is. Mijn doel is om kinderopvang- en onderwijsorganisaties te helpen met het ontwikkelen van een professionele huisvestingsorganisatie, omdat ik vind dat kinderen dat verdienen, maar niet in de laatste plaats omdat ik het heel erg leuk vind om te doen.

Helaas kost alles geld, maar ook bij gebouwen geldt dat voorkomen beter is dan genezen. Goed gebouwbeheer levert dan ook eerder geld op. Bovendien is het van belang te weten waar je aan toe bent. Door bovenstaand goed te regelen zijn er ook minder financiële verrassingen te verwachten en staan de gebouwen er beter bij.

over Junion

VOOR WIE IS JUNION

Junion is er voor kinderopvang, peuterwerk en onderwijs.

Verder sta ik open voor vragen vanuit:​​

  • Gemeenten;

  • Architectenbureaus;

  • Bouwmanagementbureaus;

  • Projectontwikkelaars.

 

Neem voor vragen gerust contact op!

voor wie is Junion

CONTACT MET JUNION

Wouter Bleumink

Lemoen 3, 6852 DS  Huissen

E info@junion.nl
T 06 23 88 49 86

contact
bottom of page