Welkom bij Junion

 

Junion is een adviesbureau dat zich richt op huisvestingszaken rondom kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen, kortom kindercentra.

 

Huisvesting voor deze groep vraagt speciale aandacht vanwege de leeftijd van de kinderen en vanwege strenge eisen vanuit de overheid (Bouwbesluit, Gebruiksbesluit, Wet Kinderopvang).

 

Vaak is de specifieke kennis die hiervoor nodig is niet binnen de eigen organisatie aanwezig. Junion is bekend met de wetgeving en de algemeen aanvaarde eisen en wensen in de kinderopvang.